Platforma ofron mbështetje të individualizuar të të mësuarit për nxënësit me aftësi të kufizuara nga klasa I deri në klasën V që janë të përfshirë në mësim të rregullt në shkollat fillore dhe të cilët e ndjekin mësimin sipas Planit Arsimor Individual. Për të marrë mbështetje të individualizuar arsimore, është e nevojshme që nxënësi të regjistrohet nga prindi ose mësimdhënësi, pas së cilës do të krijohet profili i personalizuar. REGJISTROHUNI PËR TË KRIJUAR PROFIL TË PERSONALIZUAR
Go to Top