Udhëzimet për përdorim

Të nderuar,   Njëri nga qëllimet e platformës Eduink.mk është ndërtimi i klimës gjithëpërfshirëse shkollore dhe mbështetja gjatë të mësuarit për nxënësit që kanë vështirësi në të mësuar.  Përmes përmbajtjeve të ndryshme që janë pjesë e kësaj platforme, ofrohen informata të cilat mund të përdoren për të tria nivelet për t’i mbështetur nxënësit me aftësi…

E-platforma eduink.mk

Të nderuar,   E-platforma eduink.mk u krijua si produkt i projektit “E-platformë për mbështetjen në distancë të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe familjeve të tyre gjatë pandemisë së Kovid-19”, të zbatuar nga Lidhja e Edukatorëve dhe Rehabilitatorëve Specialë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në bashkëpunim me Shoqatën Maqedonase Montesori, ndërsa me mbështetjen financiare të…