Udhëzimet për përdorim

Të nderuar,   Njëri nga qëllimet e platformës Eduink.mk është ndërtimi i klimës gjithëpërfshirëse shkollore dhe mbështetja gjatë të mësuarit për nxënësit që kanë vështirësi në të mësuar.  Përmes përmbajtjeve të ndryshme që janë pjesë e kësaj platforme, ofrohen informata të cilat mund të përdoren për të tria nivelet për t’i mbështetur nxënësit me aftësi…

E-platforma eduink.mk

Të nderuar,   E-platforma eduink.mk u krijua si produkt i projektit “E-platformë për mbështetjen në distancë të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe familjeve të tyre gjatë pandemisë së Kovid-19”, të zbatuar nga Lidhja e Edukatorëve dhe Rehabilitatorëve Specialë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në bashkëpunim me Shoqatën Maqedonase Montesori, ndërsa me mbështetjen financiare të…

Посете ја страната со Често Поставувани Прашања (ЧПП)

Почитувани,   На нашата платформа има страна за Често Поставувани Прашања (ЧПП), таму може да најдете одговори на некои ваши прашања како:   Дали родителот учествува во изработка на ИОП? ДА! Родителот е рамноправен член во инклузивниот тим за ученик и учествува во изработката на Индивидуалниот Образовен План. Освен во изработката односно програмирање на целите, родителот…

Инструкции за користење

Почитувани,   Една од целите на платформата Eduink.mk, е градење инклузивна училишна клима и поддршка при учење кај учениците кои имаат потешкотии во учењето.  Преку различните содржини кои се дел од оваа платформа понудени се информации кои можат да се искористат за сите три нивоа за поддршка на учениците со попреченост согласно Концепцијата за инклузивното…

Е-платформа eduink.mk

Почитувани,   Е-платформа eduink.mk е креирана како продукт на проектот „Е-платформа за далечинска поддршка на деца со попреченост и нивните семејства за време на пандемија од Ковид-19“, во имплементација на Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија, во соработка со Македонското Монтесори Здружение, а со финансиска поддршка на OБСЕ Мисијата во Скопје,…